"Our bodies know that they belong. It is our minds that make our lives so homeless."

- John O'Donohue -

Individueel Integratief Lichaamswerk combineert lichaamswerk met elementen uit ACT en mindfulness.

"Integratief" verwijst dus naar de verschillende achtergronden en tevens naar de unieke combinatie van jouw lichaam, jouw denken en jouw emoties.


Deze aanpak heeft als doel een aanzet te geven tot het doorbreken van je dagelijkse gewoontepatronen door het het verhogen van je bewustzijn t.a.v. lichaam, denken en voelen. Je lichamelijke gewaarwordingen vormen de uitvalsbasis bij deze werkwijze. Stress, vermoeidheid en pijn doen ons namelijk gemakkelijk verzeilen in ongunstige gewoontepatronen.

Praktisch

Tijdens een eerste consultatie bespreken we je klachten en je hulpvraag en maken we een inschatting of deze aanpak voor jou helpend kan zijn.

Tevens krijgt je lichaam de kans om "te spreken".

Je ligt hierbij op een behandeltafel en je wordt in beweging gebracht of uitgenodigd zelf in beweging te komen.

Contact met de huid (doorheen de kleding), trage en aandachtige beweging gericht op het afvoeren van spanning en bewuste ademhaling wordt ingezet.

Geleidelijk aan (dit werk is een proces, geen quick fix) kom je meer in contact met je doorvoeld lichaam en kan je je verhouding t.a.v. je denken en beleving veranderen.

Een sessie bestaat telkens uit een (kort) inleidend gesprek, ervaren op de behandeltafel en een nabespreking.


Integratief Lichaamswerk richt zich naar mensen die last hebben van lichamelijke en mentale stressklachten, op het randje van een burn-out zweven (of er al een tijdje in zitten), slecht slapen of kampen met (chonische) vermoeidheids- of pijnklachten.

In geval van trauma kan samenwerking met een EMDR-therapeut aangewezen zijn.

Tarief - Individuele sessie 50'

  • Standaardtarief: €76 per sessie (tarief 2024)
  • ELP conventie: €11 per sessie*

Contactname kan via deze link

*Conventie Eerstelijns Psychologische zorg.

Je kan gebruik maken van dit aanbod als er sprake is van lichte of milde psychologische klachten.

Er is geen doorverwijzing door een arts nodig.

De eerste sessie is kosteloos (indien je nog geen sessies binnen de conventie had).

Vanaf de 2e sessie betaalt je enkel het remgeld (€11 per sessie of €4 bij verhoogde tegemoetkoming).